Skip to content

Designdrevet utvikling

Periode

2013 - dd.

Talkmore og Knowit arbeider kontinuerlig med å effektivisere sine systemer for salg og kundeoppfølging slik at de kan møte kundene med riktige produkter til rett tid, og kundene selv kan tilpasse løsningene til egne behov gjennom gode selvbetjeningsløsninger.

01

En helhetlig løsning

Etter mange år på markedet befant Talkmore seg i en posisjon der de hadde vokst seg for store for eksisterende løsninger. Den totale brukeropplevelsen bar preg av lapping og fiksing ved behov, og videreutvikling var ofte tidkrevende.

02

Innsiktbasert utvikling

Knowit har samarbeidet tett med Talkmore med mål om å minimere kundefrafall og øke nysalg via digitale flater. Analyse av eksisterende løsninger avdekket behov for effektivisering av salg og tydeligere kommunikasjon rundt de ulike mobilabonnementene.

Med bakgrunn i brukerbehov jobbet et tverrfaglig team med det som ble et helt nytt bestillingsløp for nysalg av mobilabonnement, og samlet det som tidligere var flere ulike løp i én og samme løsning. Slik åpnet vi opp for fremtidige utvidelser med relaterte produkter, og gjorde det enkelt å bestille mobilabonnement til seg og sine.

03
04
05

Oppdaterte flater

Alle digitale flater har blitt oppdatert og modernisert med et tankesett om å nå brukerne der de er mest – på mobilen. Den eksisterende grafiske profilen ble utvidet for enklere bruk på digitale flater. Dette inkluderte alt fra farger i tråd med krav til universell utforming, typografi tilpasset store og små flater, ikoner for raskere dekoding av innhold og komponenter for presentasjon av ulikt innhold.

Resultatet ble samlet i et felles designsystem som gjør det enklere å forvalte merkevaren.

Én plattform for alle kanaler

Ved å ta i bruk ny teknologi, Flutter, har Talkmore tatt et digitalt sprang og løftet hele Selfcare-løsning over på en felles plattform som gir betydelige gevinster når det gjelder effektiv forvaltning og videreutvikling av tjenestetilbudet. En og samme kodebase definerer nå løsningene og leverer gode brukeropplevelser på web og app, på alle type enheter. Veien frem til nye tjenester og bedre løsninger er blitt kortere selv med høy grad av kompleksitet.

Løsningen betjener rundt 400 000 brukere i privat- og bedriftsmarkedet, og er med det en av Europas mest komplekse implementasjoner av Flutter.

Resultat

Knowit Experience har jobbet for Talkmore og deres kunder siden 2013. Vi har jobbet tverrfaglig i team satt sammen av medarbeidere fra Oslo, Bergen og København. I dette prosjektet kan vi i skrivende stund (vår 2021) se tilbake på leveranser som har gitt en tydelig salgsøkning gjennom de digitale kanalene, en økning i kryssalg mellom relaterte produkter og reduksjon i churn. Resultatene har også gitt oss anerkjennelse i form av “Most Innovative Use of Sitecore as a Digital Experience Platform”.