Skip to content

Har du en god plan?

Kunde

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Periode

2020 - 2022

Omfang

500 000,- NOK

Vi trenger flere gode samfunns- og arealplanleggere i hele Norge. Kommunal- og moderniseringsdepartementet har derfor gått sammen med KS/Forum for Utdanning i Samfunnsplanlegging (FUS) om en kampanje for å vise kommende studenter hvilke muligheter som ligger i planutdanning.

01
02

Worst plan scenario

Vi trenger flere gode samfunns- og arealplanleggere i hele Norge. En type kompetanse som betyr mye for alle som er opptatt av hvordan våre omgivelser skal formes og forvaltes i fremtiden. Kommunal- og moderniseringsdepartementet gikk derfor sammen med KS/Forum for Utdanning i Samfunnsplanlegging (FUS) om en kampanje for å vise kommende studenter hvilke muligheter som ligger i de ulike planutdanningene.

Vår oppgave var, basert på nødvendig innsikt, å skape en kampanje som skulle treffe studenter som står foran valg om høyere utdanning. Målet var å øke oppmerksomheten og bygge kunnskap rundt fagretningene for å få flere til å søke planutdanning.

For å få oppmerksomhet rundt studieretningen produserte vi korte animerte videosnutter i sosiale medier og betalt annonsering. Målgruppen ble presentert for noen ganske alternative plangrep i Trondheim, Bergen, Oslo, den norske fjellheimen og på Preikestolen. Kampanjen ble distribuert bredt og fikk god oppmerksomhet.

03
04

Har du en plan?

Nettsiden www.planutdanning.no fungerer som landingsside for kampanjen. Den bygger kunnskap om hva planutdanning faktisk innebærer og har informasjonn om de ulike studiestende som tilbyr planutdanning. Leveransen har bestått av innsikt, kreativt konsept, produksjon av kampanjeelementer inkludert nettside, kampanjevideo, informasjonsvideo, tekstinnhold, kampanjeplan med uttak i ulike kanaler, samt distribusjon og optimalisering av innhold i digitale kanaler, betalt søk og retargeting.

Kampanjen og innholdet var utviklet av Knowit Experience og var basert på innsikt fra målgruppene vi ville nå og eksisterende studenter.

I 2021 ledet kampanjen til over 90% av trafikken til planutdanning.no. Kampanjen bidro sterkt til en 16% økning i antall søknader til planstudier.

05
08
07
06