Skip to content
Knowit Experience

For at flere kan ta mer tog

Kunde

Bane NOR

Periode

2019 - 2021

Omfang

4 – 6 000 000,- NOK på hver av to rammeavtaler

Bane NOR er tildelt en avgjørende rolle i byggingen av det moderne Norge. Tog er den mest miljøvennlige og arealeffektive metoden for å flytte mange mennesker og gods raskt. Jernbanen blir derfor en nøkkel når samfunnet på en bærekraftig måte skal håndtere befolkningsvekst og la folk bo og jobbe
der de vil.

01
02
03

Drivkraft for at flere kan ta mer tog

Knowit ble valgt av Bane NOR som samarbeidspartner for merkevarestrategi, merkevarekommunikasjon og design. I tett samarbeid med Bane NORs merkevareansvarlig, ledelse og styre utviklet Knowit en ny merkestrategi. Leveransene besto av merkeplattform, merkeløfte, personlighet, stil og tone, visjon, strategiske grep, merkestruktur samt merkevare-konsept. Dette ble grunnmuren i fortellingen om Bane NORs samfunnsoppdrag slik at de kunne bli tydeligere og bedre møte forventningene til kunder og markedet generelt. Alle i Bane NOR jobber for å forbedre og modernisere jernbanen hver dag. Dette er budskapet til organisasjonen og virksomhetens løfte til sine omgivelser. Ved å vektlegge dette ønsker Bane NOR at flere forstår, får tillit til og blir entusiastisk til virksomheten og rollen den har. Løftet er uttrykt i et kommunikasjonskonsept som skal finnes igjen i all kommunikasjon: For at flere kan ta mer tog. Dette gir samtidig en fane de ansatte kan samle seg under, uansett hvor de jobber og hva de jobber med.

Med dette på plass sto Bane NOR tryggenere da vi senere gikk ut mer aktivt med kommunikasjonstiltak og kampanjer internt og eksternt.

04
05

Bo der du vil. Jobb der du må

Et eksempel er knutepunkt-kampanjen. I 2021 fikk publikum se det første store synlige uttaket basert på Bane NORs løfte og kommunikasjonskonsept. Under overskriften «Bo der du vil. Jobb der du må.» ble det lansert en kampanje for å fortelle om den viktige rollen Bane NOR har i å bygge ut knutepunkt ved togstasjonene. Her er jernbanen avgjørende for å fremme utviklingen av gode steder, byer og regioner. Fortellinger om gode knutepunkt formidles gjennom pendlerportretter, artikler om store utbyggingsprosjekter og en serie podcaster der Bane NOR snakker om knutepunkt med Erling Dokk Holm, profilert ekspert på byutvikling. Målet er å skape både oppmerksomhet og engasjement, og kampanjen tar i bruk en rekke kanaler, fra plakater og print- og bannerannonser, til annonsørinnhold og sosiale medier. Navene i kampanjen var banenor.no og podcasten «Banepodden».

Mer på skinner setter mindre spor

Et annet eksempel er en kampanje basert på Bane NORs bærekraftsstrategi og selskapets visjon. Mer på skinner setter mindre spor.

06
07
08
09

Videreutvikling av design

Parallelt med merkestrategi-arbeidet viderutviklet vi den visuelle identiteten med fokus på farger, informasjonsgrafikk, ikoner, motion, illustrasjoner, bildestil og layoutsystemer.

Knowit jobbet også med ulike produksjonsoppgaver som trykkmateriell, rollups, digitalt materiell, sosiale medier, presentasjoner og fotografering.

10
11
12
13