Skip to content

Flyplasser skaper hjemplasser

Kunde

Avinor

Periode

10.2022–09.2023

Omfang

4 - 5 000 000,- NOK

Avinor er selvfinansierende, og mottar i prinsippet ikke tilskudd over statsbudsjettet. Kampanjen “Flyplasser bidrar til hjemplasser” skal øke kunnskapen om Avinormodellen for å styrke Avinors omdømme og legitimitet.

01
02
03
04

Kjennskap, kunnskap og tilslutning

Når de store, lønnsomme flyplassene finansierer driften av de mindre, får folk i hele landet gevinsten av å ha en flyplass i rimelig nærhet, og mulighet til å bo og leve der de vil. Men kjennskapen til hvordan landets flyplasser driftes er lav. I 2023 utviklet vi derfor en bred kampanje for både 1.) å forklare hvordan driftsmodellen virker, og 2.) hva den betyr for oss som bor i Norge.

1.

Vi beskrev Avinormodellen for å øke kunnskapen ved å formidle hvordan den enkelte reisende bidrar til flyplasstilbudet gjennom å benytte taxfree-butikker, restauranter, kiosker, parkering og andre kommersielle tjenester, i tillegg til avgifter som betales via flybilletten.

2.

Vi fortalte en emosjonelt ladet historie om hvor viktig flyplasser er for at vi kan bo og leve i hele landet, nettopp ved å vise at flyplasser bidrar til arbeidsplasser, møteplasser og hjemplasser.

05

Media og resultat

Kampanjen er målrettet distribuert i sosiale medier og på andre digitale flater, og benyttet på skjermer på alle landets flyplasser. Filmen har nær 3 millioner avspillinger på Youtube, og kampanjen fikk også redaksjonell omtale ved lanseringen.

Mindshare og Norstat gjennomfører halvårlige, landsdekkende spørreundersøkelser med over 1000 respondenter, for løpende å måle status for Avinor og merkevaren, fordelt på et omfattende sett av kriterier. Ett av spørsmålene som stilles er «I Avinor er det overskuddet fra de lønnsomme flyplassene som finansierer de ulønnsomme lufthavnene i distriktene. Kjenner du til at Avinor driver på denne måten?» - og vi gleder oss over at antallet som svarer «ja» har økt fra 33% i juni 2023 til 39% i desember. I samme undersøkelse svarer i tillegg hele 77% (4-6 på skala 1-6) at de er positive til denne måten å organisere Avinors virksomhet på.

06
07