Skip to content

Oslo, en kommunes visuelle språk

Periode

2017 - 2021

Omfang

12 - 13 000 000,- NOK

Inkluderer implementering, utvikling og designverktøy mm.

Kontakt

Hanne Rønning Jorud

Prosjektleder Visuell Identitet

+47 41 43 26 15

Oslo kommune og Knowit Experience har sammen utviklet en ny og brukervennlig identitet som skal gjøre det lettere å kommunisere tydelig og helhetlig med innbyggerne. Et nytt designsystem, egenutviklet font, former og farger, tilgjengeliggjort for alle kommunale tjenester øker tydeligheten og styrker demokratiet.

A photo of a forest with snow on the ground, three people are walking in the snow. The new Oslo logo is in the centre of the image, a white logo with a simplified image of Saint Halvard.
01
02

Relevans for Arkitektur- og designhøyskolen

Oslo kommunes nye identitet er et relevant case fordi det er en offentlig (non profit, ikke privat) kunde som har brukt den visuelle profilen og et nytt merkehierarki til å stryke relasjonen til sin primær-målgruppe (innbyggere).

Relasjonen er styrket både gjennom å skape bedre forståelse for hva Oslo kommune gjør og bidrar med, og ved å fremstå med en personlighet som begeistrer. For Oslo var det viktig å speile mangfoldet i byen, og utvikle en inkluderende og tilgjengelig profil - som var tidlig ute til å stille strenge krav til universell utforming. På samme måte ønsker AHO å styrke sin relasjon og å oppfattes som enda mer relevant og attraktiv blant et større mangfold av nye studenter, dagens studenter og i bransjen generelt.


I tillegg er selve prosessen og applikasjonene relevante for AHO. Det var en involverende og iterativ prosess som vi har foreslått for AHO (dog i mindre skala!), og i tillegg til designmanual, nye regler for merkehierarki, style guide og skiltprogram har vi vært designrådgivere i implementeringen digitalt der Oslo kommune og Origo sto for utviklingen.

An advertisement board in a busy street. The board shows the Oslo Municipality design formula in yellow, with L-shapes and circles.
03
The old and new Oslo Municipalities - The old to the left, the new to the right.
04

Et tydeligere Oslo

Oslo kommune hadde et klart behov for å framstå mer tydelig og enhetlig. For kommunen gjorde en utdatert merkevare- og kommunikasjonsstrategi og 250 logoer at virksomheten fremsto som utydelig og innbyggerne hadde utfordringer med å forstå hvilke tjenester, tilbud og opplevelser Oslo kommune står bak. Det var anslått at den tidligere fragmenteringen kostet kommunen 40 millioner kroner i året på forvaltning og videreutvikling. Å stadig ha diskusjoner om merkehierarki, å ha manglende konsekvens i avsenderidentiteter og å produsere og forvalte stadig nye identiteter var ressurskrevende.

Utfordringen har vært organisasjonens kompleksitet. Oslo kommune har 53.000 ansatte og flere hundre virksomheter, samt et mangfoldig og stort målgruppebilde – fra meninger i Bystyret til ønsker fra innbyggerne. Identiteten skulle bli tatt i bruk i svært ulike og i et betydelig antall kanaler – fra store digitale skjermer til små broderte emblem. Knowits utfordring var å både utvikle og implementere et designprogram som representerer Oslo som by og alle kommunens virksomheter, som passer på alle typer flater og med alle type budskap.

The Oslo Municipality shapes, a cube, a circle, an L, and the Oslo Municipality logo.
05
A variety of the Oslo Municipality shapes in different sizes and compositions.
06

En forenklet og modernisert logo

Med løsningen er alle virksomheter i Oslo kommune blitt samlet under én felles identitet med én felles logo. Dette gjør det enklere for innbyggerne å forstå alt kommunen gjør og bidrar med. Fremstillingen av St. Halvard er forenklet og modernisert, men bærer historien i seg. Verktøykassen gir likevel virksomhetene stor fleksibilitet til å skape individuelle løsninger.

Designsystemet gjør det mulig å være både formell, uformell og dynamisk. Den nye identiteten er både enhetlig og fleksibel, noe som gjør at virksomhetene ønsker å ta den i bruk. Det er både aksept og stor entusiasme hos de fleste av virksomhetene for at man er en del av en tydeligere, mer moderne og helhetlig merkevare og identitet.

Gevinsten ligger i at resultatet er mer innbyggersentrisk, mer brukervennlig, øker transparens og vil effektivisere merkevarearbeid i kommunen. Det er gjort et konservativt anslag på at kommunen har brukt ca. 40 millioner kroner i året på å forvalte og videreutvikle kommunens rundt 250 identiteter. Den nye identiteten vil derfor medføre en vesentlig økonomisk effektivisering i forbindelse med samordning av ulike produksjoner, som blant annet felles designmanual, felles skiltprogram, digital designgenerator, med mer.

An animation examples of the Oslo Sans font, developed for the Oslo Municipality case. The font is simple and elegant, sans serif.
07
Example of the Oslo Sans font, developed for the Oslo Municipality case. The font is simple and elegant, sans serif. Light blue text on a dark blue background.
08

Dette har vært en prosess med høy grad av involvering. Mer enn 1500 innbyggere, representanter fra næringslivet, og store deler av Oslo kommunes virksomheter har vært inkludert i arbeidet. Ulike løsninger er blitt testet systematisk underveis.

Ulike grupper har vurdert forslagene i alle stadier, med ulike alternativer, i flere omganger. For hver gang har vi tatt hensyn til kommentarer og innspill, justert forslagene, og testet på nytt.

Oslo kommune har utviklet en egen skrifttype som er en sentral del av identiteten. Den er inspirert av gateskilt i Oslo. Skrifttypen er utformet for god lesbarhet og for å gi et funksjonelt og tidløst uttrykk.

Fargene i identiteten er hentet fra bybildet i Oslo. Blått fra trikkene og fjorden, grønt fra marka og de grønne lungene. De varme og nøytrale fargene er inspirert av fasader på byens bygninger.

The Oslo Municipality shapes in dark blue on bright blue background.
09
Three examples of brochure designs made in the Oslo Municipality Design Tool.
10
Animation with an example of the Oslo Municipality design system on a laptop and a smartphone. The system allows you to play with shapes and colours within the Oslo Municipality Design Profile.
11

Det er utviklet nytt design og brukeropplevelse til oslo.kommune.no. Det ble laget et digitalt komponent-basert designsystem slik at de ulike elementene kan gjenbrukes for alle nye digitale tjenester som utvikles i Oslo kommune.

Det sikrer en konsistent brukeropplevelse uansett hvilken digital flate det er snakk om. Innholdet er også tilpasset både utviklere og designere, og har blant annet en egen seksjon for prinsipper og krav knyttet til universell utforming og tilgjengelighet, samt hvordan løsningen kan testes.

12
Two examples of poster designs made in the Oslo Municipality Design Tool.
13
Two examples of minimalist poster designs made in the Oslo Municipality Design Tool.
14
An example of Oslo Municipality stationary, with the new logo and Oslo Sans font.
15
Example of Oslo Municipality signage on an office wall.
16
Two examples of advertising poster designs made in the Oslo Municipality Design Tool.
17

Priser og utmerkelser

CompetitionCategoryTypeYear
 • ADC AwardsBrand IdentityMerit2020
 • ADC AwardsBronze CubeFont2020
 • Communication ArtsIntegrated BrandingWinner2020
 • D&ADDesign TransformationWood Pencil2020
 • EDAwardsFontSilver2020
 • EDAwardsBrand IdentityFinalist2020
 • Fast Company's InnovationCitiesFinalist2020
 • Fast Company's InnovationGraphic DesignFinalist2020
 • The Innovation Prize for Universal DesignGraphic DesignWinner2020
 • The One ShowBrand IdentityMerit2020
 • Transform Awards NordicsBest place or nation brandGold2020
 • VisueltIdentity DesignGold2020
 • VisueltIdentity – MotionGold2020
 • VisueltSpatial DesignDiploma2020
 • VisueltFontDiploma2020
 • VisueltOpen CategoryDiploma2020
 • Clio AwardsVisual IdentityShortlist2019
 • DOGA AwardsAward for Design and ArchitectureWinner2019
 • EurobestBrand IdentityShortlist2019
 • GullblyantenIdentityDiploma2019
 • Red Dot AwardsVisual IdentityBest of the Best2019