Skip to content

MUNCH - et rikere museumsbesøk

Periode

2019 - dd.

Omfang

12 - 15 000 000,- NOK

For design, tjenestedesign og digitale løsninger

Kontakt

Knowit Experience har vært med på å forme den digitale tilstedeværelsen til Munchmuseet. Parallelt med flyttingen til nytt museumsbygg sto museet midt i en digitaliseringsprosess, med tanke på hvordan de jobber, formidler og kommuniserer. Nytt nettsted spiller derfor en viktig rolle som plattform for å skape gode og lærerike møter med kunsten.

01

Relevans for Arkitektur- og designhøgskolen

Prosjektet for Munchmuseet er relevant for digital design og designrådgivning i utvikling av nettsiden. Knowit har ikke utviklet selve profilen til Munchmuseet, men vi har utviklet den digitale delen av profilen (i samråd med byrået) for at designet skulle være tilrettelagt for digital implementering. Det er kritisk med denne type erfaring for å sikre at den visuelle profilen vi utvikler for AHO er tilstrekkelig designet for det digitale (bl.a utvikling av alle nødvendige digitale komponenter, tilpasset digital layout og svare på WCAG krav).

02
03

En bredere museumsopplevelse

Knowit har designet og utviklet nytt nettsted inkludert en integrasjon for billettsystem og museets nettbutikk.

For å lage en brukervennlig løsning har vi arbeidet metodisk med en skreddersydd prosess for design og utvikling. Denne prosessen er fundamentert i innsikt om publikum og et tett samarbeide med prosjektgruppen hos Munchmuseet. Prosessen har også vært forankret gjennom hele prosjektet hos museets ledelse. Basert på kvalitativ innsikt som ble samlet inn, prioriterte vi de viktigste brukersegmentene. For hver av disse identifiserte og prioriterte vi verdiforslag som passet brukernes behov. Dette ble så konkretisert ned i ulike typer kjernefunksjonalitet.

04

Museet har fått en ny og inspirerende kontaktflate ut mot publikum. Denne gir gode muligheter for å bygge den nye merkevaren, og et grunnlag for å skape rike opplevelser av både kunsten og museet. Den digitale plattformen Knowit har designet er fleksibel og tilrettelagt for integrasjoner og videreutvikling. Dette gjør museet godt rustet for fremtiden. Samarbeidet fortsetter i videreutvikling av den digitale opplevelsen.

05