Skip to content

Kistefos - skulpturpark i verdensklasse

Periode

2018 - 2020

Omfang

1 - 1 200 000,- NOK

Kontakt

Kristin Gamme Helgaker
kristin@kistefosmuseum.com
T: 489 91 480

Kistefos er Nord-Europas største skulpturpark for moderne kunst med arbeider av store internasjonale kunstnere. Historien til Kistefos startet med det gamle tresliperiet for mer enn 100 år siden. I dag er industritomten gjort om til et levende museum med skulpturpark og utstillinger. I tillegg har parken fått et nytt galleri, The Twist, tegnet av det verdenskjente arkitektkontoret Bjarke Ingels Group (BIG). Bygget vrir seg over Randselva og er en destinasjon i seg selv for mange tilreisende.

01
02
03
04

Relevans for Arkitektur- og designhøgskolen

Kistefos-referansen er relevant både når det gjelder tema/sektor og når det gjelder selve designoppgaven som ble løst. Kistefos og The Twist som kunst-, kultur- og arkitekturdestinasjon la helt særegne krav til design av den visuelle identiteten. AHO er ikke den same type organisasjon, men vil kreve den samme type følsomhet ift. hva som vil være interessante signaler og relevant inspirasjon til design av identiteten. I tillegg er leveransen en visuell identitet som skal fungere like godt på digitale som på analoge flater, inkludert interiør og eksteriør, skilt og wayfinding.

05
06
07
08
09
10
12

Identiteten er responsiv på digitale flater og skaper interaksjon mellom avsender og bruker.

13
14
15
16

Det var et naturlig valg at identiteten også refererer til bygget, da det er en prominent del av parken. Identiteten tar utgangspunkt i ideene bak nybyggets form og kallenavn, The Twist. Den refererer til konseptet gjennom skulpturelle kvaliteter, lys- og skygge-effekter, positiv og negativ form og veksling mellom 2D og 3D.

Med et moderne skriftsnitt inspirert av den industrielle revolusjonen i Norge og bruk av tradisjonelle produksjonsmetoder for skilt (sandstøpt og påmalt teglsten), forenes nåtid med fortid.

17
18

Gjennom nytt galleri og ny identitet har Kistefos etablert seg seg som en betydelig aktør, både nasjonalt og internasjonalt. Designet skal i hovedsak kommunisere med et erfarent, kunstinteressert publikum.

19
20
21
22