Skip to content

22. juli-senteret

Periode

2021 - 2022

Omfang

3 100 000,- NOK

Inkludert design og utvikling

Kontakt

Ana Rita Ferreira

Seniorrådgiver

epost: anfe@22julisenteret.no

tlf: +47 953 31 336

22. juli-senteret skal formidle kunnskap om terrorangrepet i Regjeringskvartalet og på Utøya 22. juli 2011. Knowit Experience har laget et helt nytt digitalt senter i form av nye nettsider. Det digitale senteret skal være en forlengelse av det fysiske senteret, både før, under og etter besøk – også for de som aldri opplever senteret fysisk i Oslo.

01

Relevans for AHO

22. juli-senteret er ikke bare en nettside, den fungerer også som en klasseromsressurs, og et substitutt for det fysiske besøkssenteret i Oslo.

For å nå målene om en representativt og mangfoldig studentmasse vil også AHO bli nødt til å tenke nytt rundt formidling og tilgjengelighet på sine nettsider. En målsetning bør være at for potensielle elever skal hver dag bli en digital åpen dag.

02

Justert visuell profil og nye nettsider


22. juli-senteret hadde behov for utarbeidelse og implementering av nytt nettsted, basert på en ny publiseringsløsning. En ny bookingløsning og justering av visuell profil var også høyt prioritert. Målet var å skape et oversiktlig, innbydende, innholdsrikt og formidlende nettsted, som er fleksibelt og skalerbart.

Det digitale senteret muliggjør nærhet der publikum er. Det skal bidra til å gjøre senteret aktuelt og styrke rollen som formidler, underviser, kontekst og klangbunn.

03
04
05

Knowit Experience Oslo satt sammen et bredt kjerneteam og jobbet tett med 22. juli-senterets prosjektgruppe. Vi arbeidet smidig (Scrum), baserte oss på både kvantitativ og kvalitativ innsikt, utredet teknologiske muligheter og begrensninger. Vi itererte raskt og hadde hyppige avsjekker, både interne og med prosjektgruppen til 22. juli-senteret. Løsningen ble lansert i november 2022.

Senteret skal bidra til at både skolen og allmennheten som sådan skal forstå, reflektere, minnes og lære hva som skjedde og hvordan det kunne skje.

06
07
08
09
10